Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Balyoz Harekat Planı > Savaş ‘oyun’, düşman gerçek

Savaş ‘oyun’, düşman gerçek

Genelkurmay’ın “bilgimiz dahilinde savaş oyunu” dediği 2003 tarihli plan seminerindeki power point sunumlarda Sezer’den İHD ve Mazlumder’e, AKP’den Fethullah Gülen’e her şey gerçek

Genelkurmay Başkanlığı, 5-7 Mart 2003 tarihinde 1. Ordu’nun Selimiye Kışlası’nda yapılan seminerin 2003-2006 tatbikatları çerçevesinde, dış tehdide yönelik bir harp oyunu çalışması olduğunu duyurmuştu. Ama dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın başkanlığındaki “Jenerik senaryo çalışması”nda kolordu komutanlıklarının kullandığı powerpoint sunumlar konuşulanın hayali bir senaryo olmadığını ortaya koyuyor.

Sunumlarda tamamen gerçek isim, makam ve istihbarat bilgilerine yer verilmiş, Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasının aksine, bütün tesbit ve teklifler de iç tehdit olarak adlandırılan halka yönelik.

Ahmet Necdet Sezer mesajı
Seminerde 1. Ordu’nun hazırladığı açılış sunumu Atatürk’ün “Önemli olan iç cephedir. İç cephe sağlam olmadan hiçbir şey yapılamaz” sözleriyle başlıyor.

Ardından gelen sunumda “Ülkenin ve devletin rejimine ve bekasına yönelik tehditlerden en önemlisi ülkenin bekasına yönelik tehdittir” deniyor. Ve bir sonraki sunumda “İrtica tehdidinin ülkenin gündeminden tamamen çıkartılması için, Kurtuluş savaşından sonra olduğu gibi, gerekli tedbirler alınmalı ve irtica sempatizanları asimile edilmelidir” önerisi getiriliyor. “İç ve Dış Tehdit” başlıklı bir sonraki sunumda da “Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekasına yönelik, bertaraf edilmesi için icra edilecek harekâtın başarı durumu, rejimin geleceğini tayin edecektir” ibaresiyle birlikte, ekrana dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in resmi geliyor.

Kapalı görevler neler
1. Ordu’nun yaptığı açılış sunumunda bu tehdidin ortadan kaldırılmasında açık ve kapalı görevler olduğu dile getirilmiş. Kapalı görevler içinde polisin resmi konularak “kolluk kuvvetlerinin emre alınması ve kamu yönetiminin devralınması”ndan bahsediliyor.
Sunumda Avrupa Birliği de iç tehdidi destekleyen düşmanlardan biri olarak gösterilmiş. AB’nin öne sürdüğü koşulların irticai, bölücü ve yıkıcı unsurlara yarayacağı söylenen sunumda AB, irtica ve bölücülüğün ortak amacının “Türkiye Cumhuriyeti’ni zayıflatmak, bölmek ve rejimini değiştirerek Anayasal düzenini bozmak” olduğu söyleniyor.

Gerçek kişi isimleri ve istihbaratlarının kullanıldığı tek sunum 1. Ordu’nun yaptığı sunum da değil.

Aynı seminerde diğer kolordu komutanlarının yaptığı powerpoint sunumlarda da yasal dernekler, partiler, gerçek kişiler ve kurumlar adlarıyla yer alıyor.

ÖDP de var Mazlumder de
3. Kolordu tarafından yapılan sunumda Sakarya, Yalova, Bursa, İzmit illeri irticai ve sol gruplar açısından incelenmiş. Bu sunum içinde düşman unsurlar arasında ÖDP ve EMEP gibi yasal partiler de var. Sunumda rejim karşıtı dernekler içinde gösterilen İHD, Mazlumder ve TİHV, AB ve ABD bağlantılı olarak kodlanmışken, Türkiye’de faaliyet gösteren Alman Vakıfları da “Türkiye’yi güçsüz durumda bırakmak isteyen örgütler” olarak adlandırılmış.

Bu da seçim oyunu
En çarpıcı slaytlardan biri, aynı seminerde 15. Kolordu tarafından Marmara için hazırlanan sunumda irtica ve bölücülük tehdidi anlatılırken 3 Kasım 2002 seçimlerinde AKP, CHP ve DEHAP’ın oy oranlarını gösteren slayt. Oy oranlarının altında “Gerçekleşen bu tablonun büyük oranda tepki oylarından kaynaklandığı değerlendirilmektedir” ibaresi var. İslami ve sol gösterilerden resimlerin kullanıldığı sunumlarda Barzani, Fethullah Gülen, Said Nursi, Patrik Bartholomeos’un resimleriyle de karşılaşılabiliyor.
 

Taraf, 24.01.2010


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.