Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Balyoz Harekat Planı > O Hakimler Bu Karari Veremez

O Hakimler Bu Karari Veremez

Balyoz davasında bu kez de hakim tartışması

Balyoz davası hükümlülerinin yeniden yargılama başvurularının reddedilmesi yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Balyoz davasında hükümlü avukatlarının, ortaya çıkan yeni beyanlar ve deliller eşliğinde, yeniden yargılama talepleri Cuma günü ele alındı.

Talepleri ele alan İstanbul 10. Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama taleplerini "oy birliği" ile reddetti. Mahkeme heyetinde, Hakimler Aytekin Ozanlı, Savaş Çelik ve Abdullah Öztürk yer aldı.

"CMK 23'E GÖRE O HAKİM BAKAMAZ..."
Ancak Cuma günü, yeniden yargılama konusunda karar veren mahkemenin hakimleri de, yeni bir tartışma başlattı.

Balyoz avukatlarına göre, Cuma günü "yeniden yargılama" taleplerini karara bağlayan hakimlerden ikisinin, bu davaya bakma yetkisi yok.

Balyoz avukatlarından Haluk Pekşen Hürriyet'e yaptığı açıklamada, CMK'nın 23. maddesi gereğince, daha önce asıl yargılamada görev alan hakimlerin, yeniden yargılama istemlerini görüşme yetkisi bulunmadığını söyledi. Pekşen, "CMK'nın bu açık hükmüne rağmen, daha önce Balyoz davaları görülürken yaklaşık 30 celseye giren hakim Aytekin Ozanlı, şimdi de yeniden yargılama başvurusuna bakan mahkeme heyetinde yer aldı. Yine yeniden yargılamanın ele alındığı Cuma günkü kararı alan hakimlerden Savaş Çelik'in ise, Balyoz'daki sanıklarla ilgili tutuklama kararlarında imzası bulunuyor" dedi.

CMK 23. MADDE NE DİYOR ?
CMK'nın ilgili maddesi şöyle;

"YARGILAMAYA KATILAMAYACAK HÂKİM

Madde 23 - (1) Bir karar veya hükme katılan hâkim, yüksek görevli mahkemece bu hükme ilişkin olarak verilecek karar veya hükme katılamaz.
(2) Aynı işte soruşturma evresinde görev yapmış bulunan hâkim, kovuşturma evresinde görev yapamaz.
(3) Yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hâkim, aynı işte görev alamaz."

BALYOZ'U KARARA BAĞLAYAN HAKİM "BEN BAKAMAM" DEDİ, ÇEKİLDİ
Cuma günkü yeniden yargılama değerlendirmesini yapan mahkemede, Balyoz davasını karara bağlayan mahkeme heyeti içinde yer alan Ömer Diken, bu durumu gerekçe göstererek, Mahkeme heyetinde yer alamayacağını bildirdi.
Diken'in yerine, 11. Ağır Ceza dairesinden Abdullah Öztürk, "geçici üye" olarak 10. Ağır Ceza dairesinde görevlendirildi.
Ancak Balyoz avukatları, Hakim Ozanlı'nın da daha önce Balyoz davası görülürken mahkeme heyetinde yer aldığını hatırlatarak, Ozanlı'nın da mahkemeden çekilmesi gerektiğini öne sürdüler

TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU: YARGITAY'A GÖRE, HAKİM ÇEKİLMELİYDİ
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da, Hürriyet'in sorusu üzerine, Yargıtay'ın daha önceki bir kararı uyarınca, Hakim Özhanlı'nın o duruşmada yer alamayacağını söyledi. Feyzioğlu, "Yargıtay daha önce duruşmalarda yer alan hakimlerin, yeniden yargılama için yapılan ön duruşmada bile karar veremeyeceğini hükmü bağlamış. Yargıtay da, daha önce duruşmalarda görev almış hakimlerin, aynı davanın yeniden yargılama kararı için verilecek ön duruşmada da, mahkeme heyetinde yer alamayacaklarını anlıyor" dedi.

İŞTE O YARGITAY KARARLARI
TTB Başkanı Feyzioğlu'nun bahsettiği Yargıtay kararları şöyle;

KARAR 1- YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ

karar sayısı: 2012/4193 Karar tarihi: 10.4.2012

DAVA KONUSU: ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

KARARIN ÖZETİ: Çocuğun cinsel istismarı suçunda ilk kararı veren heyetin olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşünün etkisi altında kalabileceği, bu sebeple adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir heyetin yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerekir.

KARAR 2- YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ

DAVA KONUSU: Kasten öldürme, yağma, hürriyeti kısıtlama Karar sayısı: 2011/2610 Tarihi: 27.4.2011

KARARIN ÖZETİ : Sanıklar hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını veren mahkeme heyetinde yer alan başkan ve üyelerin, sanıkların yargılamanın yenilenmesi talebini inceleyip incelenemeyeceği hususu uyuşmazlık konusunu oluşturmaktadır. Yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına ilişkin kararın aynı mahkemece, fakat asıl kararı veren başkan ve üyeler dışındaki hakimlerden oluşturulan heyetçe verilmesi gerekir. Asıl kararı veren heyette başkan ve üye olarak görev yapan hakimlerin yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar veren heyette de görev alması hukuka aykırıdır.

Karar 3: - YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ

DAVA KONUSU: Nitelikli dolandırıcılık
Karar no: 2010/11661 Tarih: 22.10.2010
KARARIN ÖZETİ: Yargılamanın yenilenmesi talebi konusundaki karara önceki yargılamada görev yapan hakim katılamaz.

Karar 4- YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ

DAVA KONUSU: KARŞILIKSIZ ÇEK
Karar no: 2009/14477 Karar tarihi: 17.9.2009 Kararın özeti: CMK'nın 23. maddesine göre yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hakim, aynı işte görev alamaz. Somut olayda, yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin karar, önceki yargılamada görev yapan hakim tarafından verilmiştir. Bu durumda, yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine ilişkin karara yönelik itirazın kabulü gerekirken aksi yönde karar verilmesi hatalıdır.

AVUKATLAR, BALYOZ DAVASININ 74. DURUŞMASINDA O HAKİM İÇİN "REDDİ HAKİM" İSTEMİŞLER
Balyoz davası avukatları, davanın 74. duruşmasında görev alan hakim Aytekin Özhanlı için "reddi hakim" talebinde bulunmuşlar. Bu durum, 74. duruşmanın tutanağında da açık şekilde yer almış.
Balyoz davası 74. duruşmasında, hakim Aytekin Ozanlı'nın da yer aldığına ilişkin "reddi hakim" isteği, tutanağa tam olarak şöyle geçmiş; "Avukatlar Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz, Balyoz davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, üye hakimler Ali Efendi Peksak, Murat Üründü ve Aytekin Ozanlı’yı reddetti. Avukatlar reddi hakim taleplerine gerekçe olarak tarafsızlıklarını kaybettikleri ve sanıklara / avukatlara karşı kişisel husumet beslemelerini gösterdi. Mahkeme Başkanı Diken ise avukatların talebinin davayı uzatma amaçlı olduğunu belirterek 'Bizim kimseyle husumetimiz olamaz. Bizler bu mahkemede görevlendirildik. Yargılamanın düzgün yapılması için görevimizi yapmaya çalışıyoruz' dedi ve reddi hakim talebini reddetti"

Hürriyet, 27.01.2014


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.