Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Balyoz Harekat Planı > 14 paşa kavşakta

14 paşa kavşakta

Balyoz tutuklusu 14 general ve amiral, nice subayın “irticacı” diye ordudan atılmasında kullanılan 50. madde ile re’sen emekli edilebilir

Orgeneral Işık Koşaner ve üç kuvvet komutanının istifalarını tetikleyen Balyoz tutuklusu 14 general ve amiralin, “İrticacı” oldukları gerekçesiyle binlerce subayın ordudan atılmalarında kullanılan maddelere dayanılarak re’sen emekli edilmeleri gündemde.

YAŞ’ta, Jandarma ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına kimlerin atanacağı ve Özel’in vekaleten görevlendirildiği Genelkurmay Başkanlığı görevine asaleten atanıp atanmayacağı belli olacak. Özel’in, asaleten Genelkurmay Başkanlığı’na atanması halinde boşaltacağı Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na da bir atama yapılacak. YAŞ’ta belirginleşecek bir diğer konu ise, TSK komuta kademesi ile siyasi irade arasında ciddi sürtüşme konusu haline gelen Balyoz tutuklusu 14 general ve amiralin re’sen emekli edilip edilmeyecekleri. Bu kişiler tutuklu oldukları için zaten TSK Personel Yasası gereği terfi işlemleri yapılamıyor. Dolayısıyla terfi durumlarının YAŞ’a gelmemesi gerekiyor. Buna rağmen, Koşaner ve ekibi, bu kişilerin tutuklu oldukları halde terfilerinde ısrar etmişlerdi.

 

Re’sen emekliliğe sevk

Gerek hükümet gerekse Köşk’ün, artık yasal yetkilerini kullanmalarına karşı kimi komutan engelinin ortadan kalkmasıyla birlikte, tutuklu oldukları için zaten terfi edemeyecek olan Balyoz sanığı 14 general ve amirali, re’sen emekli etmeleri bekleniyor. Bu kişiler, tutukluluk halleri nedeniyle terfi edemeyecekleri için bulundukları görevlerde sürelerinin de uzatılması mümkün değil. Bir olasılık, siyasi iradenin, 14 general ve amirali, TSK Personel yasası 50’nci maddesi ile Subay ve Astsubay Sicil Yönetmeliği 91 ve 92’nci maddeleri gereği resen emekliye sevk etmesi. İrticai faaliyetlerde bulunmakla suçlanan bin 500’ün üzerinde subay, disiplinsizlik gerekçesiyle resen emekli edilmişlerdi.

 

Albay Çiçek de emekli

İrticayla Mücadele Eylem Planı’nda ıslak imzası bulunan tutuklu sanık Albay Dursun Çiçek de, meslekte 31 yılını doldurduğu için bu şurayla birlikte emekli olacak. Çiçek, emekli olmasıyla birlikte asker kişilerin tutuklu bulunduğu Hasdal Askerî Cezaevi yerine Silivri Cezaevi’ne nakledilecek. Çiçek, son duruşmasında hükümeti itibarsızlaştırma amaçlı planın hazırlanmasında TSK komuta kademesini işaret etmişti.

 

TSK’dan ayırma maddesi şöyle

TSK Personel Kanunu 50’nci madde; Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik, ahlaki durum veya (d) bendindeki suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde subaylar hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır.

d fıkrası; Aşağıda belirtilen suçlardan hükümlü olma nedeniyle (TSK’dan) ayırma:

Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan subaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Taraf, 01.08.2011


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.