Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Balyoz Harekat Planı > Balyoz emeklilik planı

Balyoz emeklilik planı

Eskişehir’de ele geçen Balyoz belgelerinde, olası bir terslikte darbecileri korumak için Örnek’in talimatıyla plan yapılmış

 

Eskişehir’de hava istihbaratçı emekli Albay Hakan Büyük’ün evinde ele geçen yeni Balyoz belgelerinde, olası bir başarısızlık karşısında darbe girişiminde bulunanların ordudan atılmaması ve terfi haklarını kaybetmemesi için “emeklilik formülü”nün hazırlandığı ortaya çıktı. O dönem Donanma Komutanı olan Oramiral Özden Örnek’in talimatıyla hazırlanan emeklilik formülü, 2008’de Meclis’ten geçerek yasalaştı. Buna göre hakkında soruşturma ve dava açılan subaylar ve astsubaylar, emsalleri emekli olana kadar ordudan atılamıyor.

 

Örnek’ten dört maddelik talimat

Balyoz davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen belgelere göre dönemin Donanma Komutanı Oramiral Özden Örnek, Mart 2003 yılında “Önleyici Hukuki Tedbirler” başlıklı bir talimat verdi. Talimatta şöyle dendi:

“1- Suga Harekat Planı ve Dz. K.K.lığının yeniden yapılandırılması faaliyetlerinin istenilen seviyeye ulaşmadığı, iç tehdit unsurları üzerindeki etkinin tam olarak sağlanamadığı tesbit edilmiştir.

2- Bu kapsamda adli ve idari konularda oluşabilecek güçlüklere karşı, koruyucu tedbir olarak en kötü senaryo dikkate alınarak planlama yapılacaktır.

3- Hazırlanacak en kötü senaryolara yönelik alınması gereken hukuki tedbirlerin tesbit edilmesi maksadıyla aşağıdaki çalışma grubu teşkil edilmiştir.

4- Çalışma grubunca öncelikle her bir senaryo için alınacak hukuki tedbirler belirlenerek yol haritası tesbit edilecek ve müteakiben tüm alt konulara ilişkin detaylı çalışmalar yapılacaktır.”

 

İşte çalışma grubu

Örnek’in oluşturduğu çalışma grubu ise şu isimlerden oluştu:

- Hak. Yb. A. Cengiz Şirin

- Hak. Bnb. Tanju Ünal

- Hak. Yzb. Tülay Delibaş

- Hak. Kd. Ütğm. Doğan Uysal

 

Kanun tasarısı tamam komutanım

Yarbay A. Cengiz Şirin tarafından Nisan 2003 yılında gönderilen “Bilgi Notu”nda, Örnek’in verdiği talimat doğrultusunda bir kanun tasarısının hazırlandığı dile getirildi.

“926 sayılı TSK Personel Kanunu” başlığı taşıyan bilgi notunda şöyle dendi:

“1- İlgili Kanun’un 65’inci maddesine eklenecek bent ile herhangi bir dava nedeniyle soruşturma veya kovuşturmanın devamı süresince açığa çıkarılan, tutuklananların emekli edilmemesi ve hak kayıplarının en aza indirilmesi amaçlanmıştır.

2- İlgili Kanu’nun 49’ncu maddesi (c) bendine eklenecek paragraf ile arzu edilen personel terfilerinin gerçekleştirilmemesi sonrasında AYİM kanalı kullanılarak terfi ettirilmelerine general-amiral kontenjanı konusunda problem teşkil edebileceği değerlendirilen hususların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.”

 

Emsalleri emekli olana kadar bekleyecekler

Yarbay Şirin tarafından hazırlanan kanun tasarısında TSK Personel Kanunu’nun 65. maddesine (ı) bendi eklenerek, hakkında dava ya da soruşturma açılan subay ve astsubayların emekli edilmelerinin önüne geçildi. 65. maddeye eklenen (ı) bendinde şöyle deniyor: “Soruşturma veya kovuşturma geçirmesi nedeniyle terfi edemeyen subay ve astsubaylardan; açığa çıkarılan, tutuklanan veya tahliye edilenler hakkında, davaları neticeleninceye kadar, bu kanunun 32’inci maddesinin (b) bendinde yer alan en çok rütbe bekleme süreleri ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde belirtilen rütbe karşılığı yaş hadleri uygulanmaz. Bunlar azami olarak emsali neşetlilerin Silahlı Kuvvetlerdeki görev süresi kadar Silahlı Kuvvetlerde kalabilirler.“

 

Balyoz tasarı aynen yasalaştı

Darbe girişiminde bulunanları kurtarmak için hazırlanan kanun tasarısı küçük bir değişikliğe uğrayarak 2008 yılında Meclis’ten geçti. 65’inci maddeye eklenerek kanunlaşan (ı) bendinde ayne şöyle dendi: “Soruşturma veya kovuşturmanın devamı nedeniyle terfi edemeyen subay ve astsubaylardan; açığa çıkarılan, tutuklanan ya da açıkları kaldırılanlar veya tahliye edilenler hakkında, davaları neticeleninceye kadar, bu kanunun 32’nci maddesinin (b) bendinde yer alan en çok rütbe bekleme süreleri ile 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde belirtilen rütbe karşılığı yaş hadleri uygulanmaz. Bunların Silahlı Kuvvetlerde kalabileceği azami süre, emsali neşetlilerin Silahlı Kuvvetlerdeki görev süresi kadardır.“

Taraf, 29.04.2011


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.