Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Balyoz Harekat Planı > Askerî bilirkişiden darbe kronolojisi

Askerî bilirkişiden darbe kronolojisi
Balyoz darbe planı CD ve belgeleriyle ilgili 2 gün önce internete düşen ve askerî hukukçulara ait olduğu ileri sürülen ses kaydının yankıları sürüyor. Kayıtta, askerî bilirkişi Binbaşı Ahmet Erdoğan'ın Balyoz planlarıyla ilgili hazırladığı inceleme raporundan bahsediliyordu. Söz konusu raporda Balyoz'un bir darbe planı olduğu, belgeler kronolojik sıraya konularak ispat ediliyor.
 

Balyoz darbe planı iddialarına ilişkin askerî bilirkişi Kurmay Pilot Binbaşı Ahmet Erdoğan'a ait inceleme raporunda çarpıcı tespitler var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da istenen rapor, hazırlanan planların 'seminer'in çok ötesinde olduğunu da ortaya koyuyor. Balyoz'un bir darbe planı olduğu aktarılan raporun ek bölümünde planın gün gün kronolojisi de yer alıyor. Raporda, plana ilişkin bilgiler 38 maddede 'Konu', 'İnceleme' ve 'Tarih' başlıkları altında açıklanıyor. Raporda, sürecin nasıl işletildiği çarpıcı bir şekilde ortaya konuluyor.

Askerî bilirkişi, sonuç bölümünde Balyoz Güvenlik Harekât Planı'nın sıkıyönetim uygulama esaslarının ötesinde tedbir ve faaliyetleri içerdiği belirtiliyor. Planın hükümeti devirip devlet idaresine el koymayı öngördüğüne dikkat çekiliyor. Söz konusu rapora göre plan, 13 Kasım 2002'de 1. Ordu Komutanlığı birliklerinden tatbikata katılacakların ordu komutanlığına arz edilmesiyle başlıyor. Süreç şöyle devam ediyor:

18 Kasım 2002: 52. Tümen Komutanlığı seminerde bir inceleme konusu teklif ediyor. İncelemede bu planın olası dış tehditlere yönelik Egemen Harekât Planı'yla ilgili olduğu belirtiliyor. Ancak tümenin plan seminerinin inceleme konularıyla paralel olmadığı aktarılıyor.

19 Kasım: 15. Kolordu Komutanlığı plan tatbikatı yerine plan semineri teklif ediyor.

21 Kasım: 5. Kolordu Komutanlığı seminerde Egemen Harekât Planı'yla ilgili inceleme konusu teklif ediyor.

2 Aralık: Balyoz Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından hazırlandığı anlaşılan Balyoz harekâtı çerçevesinde görevlendirilecek personel isimlerinin yetkili personel tarafından belirlenerek 1. Ordu'ya gönderilmesi isteniyor. Ayrıca rapora göre, aynı tarihte Balyoz Planı'nı 'olasılığı en yüksek tehlikeli senaryo' olarak nitelendirilen irticai faaliyetlere ilişkin bir jenerik planın seminerde denenmesi emrediliyor. İncelemede, "1. Ordu Plan Semineri'nde Egemen Harekât Planı'na yönelik icra edilmekten büyük çoğunlukla uzaklaştığı anlaşılmıştır." ifadeleri dikkat çekiyor.

11 Aralık: Birliklerin harekât şube müdürleri, koordinasyon toplantısına çağrılıyor.

23 Aralık: 15. Kolordu Komutanlığı plan çalışması ile ilgili olarak 1. Ordu Komutanlığı'na bilgi veriyor.

PLANLARIN HEDEFİ 'İÇ TEHDİT'

9 Ocak 2003: 1. Ordu Komutanlığı'nın korgeneral ve tuğgenerallerin plan çalışmalarının OEYTS'ye dayanarak hazırlanacak olan Kolordu Alternatif Harekât Planı'nın inceleneceği 2. güne katılacaklarını bildiriyor. Bu durum bilirkişinin incelemesinde şöyle açıklanıyor: "1. Ordu Komutanlığı'nın plan seminerinde incelenmesi gereken Egemen Harekât Planı'nın görüşüleceği günler yerine Alternatif Harekât planlarının inceleneceği ikinci günlere katılmayı tercih etmesinin dış tehdide yönelik hazırlanan Egemen planının geri planda kalmasına neden olduğu tespit edilmiştir."

14 Ocak: KKK'nın 3 Ocak'ta yayımladığı emre uygun olarak OEYTS'nin 1. Ordu Komutanlığı seminerinde kullanılmadığı kaydediliyor.

31 Ocak: 15. Kolordu Komutanlığı'nın Güvenlik Harekât Planı'nın uygulanması durumunda görevde kalması sakıncalı olduğu değerlendirilen kamu personelinin ve bunların yerine atanması planlanan şahısların çizelgesi hazırlanıyor.

Bilgisayarlardaki planlar siliniyor

7 Şubat 2003: Ana ast birlikleri komutanlıklarının plan tatbikatlarında yapacakları durum değerlendirmelerini mutlaka somut verilere dayandırmaları emrediliyor.

21 Şubat: 1'inci Ordu Plan Semineri 5-7 Mart 2003 tarihine alınıyor.

27 Şubat: 1'inci Ordu Plan Semineri-03'e KKK'yı temsilen katılacak olan gözlemcilerin kimliklerinin bildirilmesi isteniyor.

7 Mart: Ordu Komutanlığı'nın kapanış konuşmasında OEYTS'ye ve gerçek durumlara dayanarak iç tehdide yönelik olarak plan hazırlanması gerektiğini ve bu seminerde incelenen planların seminer sonuçlarına göre geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

11 Mart: Plan semineri kapsamında yapılan tüm hazırlıkları arşivlenmek maksadıyla CD'lere kopyalanarak Kozmik'te saklanması, bu kapsamdaki bilgilerin Kozmik dışında bulundurulmaması emrediliyor.

14 Mart: Plan semineri ile ilgili bilgiler arşivlenerek Kozmik'e teslim ediliyor. Bilgisayarlardaki seminer ile ilgili tüm çalışmalar siliniyor.

17 Mart: 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından plan semineri ile ilgili bilgilerin arşivlenerek Kozmik'te saklanması konusunda işlemlerin yapıldığı 1. Ordu'ya bildiriliyor.

Mart 2003: 1. Ordu Komutanlığı Balyoz plan semineri sonuç raporu hazırlanıyor. (Bilirkişi burada tarih belirtmiyor.)

Zaman, 19.03.2011


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.