Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Balyoz Harekat Planı > Lağvedildi denilen BÇG'nin talimatları 2005'te bile uygulandı

Lağvedildi denilen BÇG'nin talimatları 2005'te bile uygulandı

28 Şubat sürecinde 6 milyon kişiyi fişleyen Batı Çalışma Grubu'nun talimatları uygulansın diye 2005'e kadar bölge komutanlıklarına yazılı emirler gönderildiği ortaya çıktı. Yeni belgelere göre, 1997'de Genelkurmay ikinci başkanı olan Çevik Bir'in ıslak imzalı emir yazısıyla başlayan süreç 8 yıl devam etti. Hiçbir yasal dayanağı olmayan askerî fişleme talimatlarının 2002'deki uygulama emirlerinde Balyoz sanığı Engin Alan'ın imzası var. 2003'te Çetin Doğan'ın hayata geçirdiği talimatlar, 2004'te Deniz Kuvvetleri'ne gönderilmiş.

28 Şubat'ın yasa dışı komuta merkezi Batı Çalışma Grubu'nun (BÇG) 1 Mayıs 1997'deki bir talimatına dayanarak fişleme faaliyetlerinin yıllarca devam ettiği ortaya çıktı. Zaman'ın ulaştığı yeni belgelere göre, Mesut Yılmaz hükümeti döneminde lağvedildiği açıklanmasına rağmen BÇG raporları bölge komutanlıklarına gönderilen yazılı emirlerle 2004 yılında bile uygulandı. Bu, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in ıslak imzalı ve paraflı yazısıyla 1997'de başlayan sürecin yasal olmayan emirlerle sekiz yıl boyunca sürdürüldüğü anlamına geliyor. 2005'te ise 28 Şubat sürecinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren BÇG'nin 6 milyon kişiyi fişlediği raporlama sistemi, başka bir kuvvet komutanlığı bünyesinde aktif hale getirildi.

 

 

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN TIKLAYIN

 

5-7 Mart 2003'teki Balyoz seminerlerinden bir hafta sonra 13 Mart'ta bölge komutanlıklarına yazılan emirle 28 Şubat dönemi talimatları doğrultusunda fişleme yapılmasının istendiği gündeme gelmişti. BÇG talimatlarının hâlâ kullanıldığını belgeleyen Balyoz darbe planı ve Poyrazköy iddianameleri de bu bilgiyi teyit ediyor. Balyoz iddianamesi ek klasörlerinde yer alan belgelerde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Deniz Kutluk'un hazırladığı raporda, tüm bilgi toplama çalışmalarının BÇG tarafından yapılacağı belirtiliyor. Hazırlanan raporda 1 Mayıs 1997 emirlerine göre düzenlendiği belirtiliyor. Balyoz tutuklusu emekli korgeneral Engin Alan'ın 2'nci kolordu komutanı olarak imzaladığı 24 Aralık 2002 tarihli yazıda, 3 Kasım seçimlerinden sonra irticai faaliyetlerde artış olduğu savunularak fişleme formlarının doldurulması emrediliyor.

Siyasi tarihe 'postmodern darbe' olarak geçen 28 Şubat sürecinin üzerinden tam 14 yıl geçti. Ancak o dönem verilen yasa dışı talimatlar 2004 ve 2005 yıllarında da uygulanmaya devam etti. 28 Şubat 1997'deki MGK'da alınan 18 maddelik kararın uygulanıp uygulanmadığının denetimi için Deniz Kuvvetleri bünyesinde başlatılan ve hiçbir yasal dayanağı olmayan fişleme çalışmaları her yıl yapılmış. Bölge komutanlıklarından gönderilen yazılar 1 Mayıs 1997 tarihli talimata dayanıyor. Yeni ortaya çıkan belgelere göre, 2004 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük/Kocaeli Bölge Komutanlığı tarafından konuyla ilgili bir fişleme raporu hazırlandı. Böylece 28 Şubat süreci sonrası BÇG çalışmaları emri hiçbir yasal dayanağı olmamasına rağmen uygulanmaya devam etti. Poyrazköy iddianamesinde de BÇG'nin talimatlarının hâlâ aktif kullanıldığının altı çiziliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilen 2004 tarihli yazının "ilgi" bölümünde özellikle 1 Mayıs 1997 tarihli emir yazısına dikkat çekiliyor ve o emre cevaben hazırlandığı belirtiliyor. Fişleme belgesinde "(Dosya)", "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı" bilgisinin altında (a) maddesiyle "Dz. K.K.'lığı'nın 1 Mayıs 1997 gün ve İSTH.:3429-1-97/İKK.Ş. (307) sayılı yazısı" ibaresi yer alıyor. Fişleme raporunun (b) maddesinde ise yine Dz. K.K.'lığı'nın 2004 tarihli 'TSG'li mesajı' emri bulunuyor. Gönderilen raporlarda özet kısmın haricinde ayrıca fişlemelerin genişçe yer aldığı "ek"lerin de bulunduğu belirtiliyor. Milli Eğitim, Diyanet, müftülükler, Kur'an kursları, dershaneler gibi birçok alanda bürokrat ve kurumların fişleme talimatlarının temelini teşkil eden 1 Mayıs 1997 tarihli belgenin birçok illegal emir ve talimata temel teşkil edecek şekilde kullanıldığı belirtiliyor. Balyoz'un ek klasörlerinde yer alan belgelerde, Balyoz darbe planı seminerlerinden yaklaşık bir hafta sonra 13 Mart 2003 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Deniz Kutluk tarafından hazırlanan istihbarat raporunda, tüm bilgi toplama çalışmalarının BÇG tarafından yapılacağı belirtiliyor. Hazırlanan raporda 1 Mayıs 1997 emirlerine göre düzenlendiği belirtiliyor.

CAMİLERDE REJİME MUHALİF UNSUR YOK Zaman'ın ele geçirdiği belgelerdeki irtica raporunun ilk cümlesi ise ilginç bir girişle başlıyor. Fişleme raporunun girişinde "İlgi (a) ile tesis edilen "Batı Çalışma Grubu" rapor sisteminin, aynı esaslarla yeniden aktive edileceği ve irticai faaliyetlere ilişkin raporların doğrudan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na intikal ettirilmesi ilgi (b) ile bildirilmiştir." ifadesi yer alıyor. Aynı belgede, camilerin sürekli kontrol altında tutulduğu, imamların takip edildiği, hutbe ve vaazların incelendiği, rejime muhalif herhangi bir unsura rastlanmadığı aktarılıyor. Belgenin altında Tuğamiral Deniz Kutluk'un (Karadeniz Bölge Komutanı) adı bulunuyor. 2004 tarihli belgede, daha önceki rapor sisteminin aynı esaslarla yeniden aktive edileceği ve irticai faaliyetlere ilişkin raporların doğrudan Kuvvet Komutanlığı'na intikal ettirilmesinin istendiği belirtiliyor. 'Gizli' ibareli cevabi yazıda, garnizon bölgesinde yeniden tespit edilen 'irticai faaliyetlerin' durumu sunuluyor. Bölgede bulunan cami sayısı, müftülüğün personel kadrosu, Kur'an kursu ve öğrenci sayıları tek tek not ediliyor.

2005 tarihli başka bir belgede ise yine 'irticai faaliyetler' başlığı altında yapılan fişlemeler görülüyor. Bu kez başka bir komutanlığa gönderilen belgede ise o şehirdeki üniversite hocaları, öğretmenler, Diyanet çalışanları ve öğrenci yurtlarına ait fişleme raporları yer alıyor. Bölge komutanının imzasını taşıyan belgede şehirde bulunan üniversitelere ilişkin elde edilen bilgiler, camilere ilişkin elde edilen bilgiler, okullara ilişkin elde edilen bilgiler ve bölgedeki irticai yapılanmaya ilişkin elde edilen bilgiler bulunuyor. Belgede özellikle üniversite hocalarına yönelik yapılan detaylı fişleme raporları dikkat çekiyor.

Engin Alan'dan fişleme yazısı

Balyoz davası sanığı Engin Alan'ın 2002'de 2'nci kolordu Komutanı olarak imzaladığı emrin tutanaksız bir şekilde imha edildiği Bugün Gazetesi'nde yayımlandı. Bu belgede yasa dışı fişleme yapılması talimatı bulunuyordu. Balyoz sanığı emekli Korgeneral Engin Alan'ın da kolordu komutanı olarak imzaladığı bir emirde irtica bahanesiyle komutanlıklara emirler verdiği ortaya çıkmıştı. 24 Aralık 2002 tarihli 'kişiye özel' belgenin konusu 'Kategorili Personel İşlemleri ve irticai faaliyetler'. Keşan'daki 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na gönderilen emrin istihbarat kodu ise '3590-247-02' ve belgenin üzerinde resmi evraklara verilen 132029 sayı numarası da bulunuyor. Bu belgede, Engin Alan, 2002 seçimleri sonrasında irticai faaliyetlerde artış olduğunu savunarak TSK personelinin takip edilmesi ve ev ziyaretleri adı altında yapılan fişlemelerle doldurulması gereken formlarla ilgili talimatlar veriyor. Ayrıca imam hatip liselerinde okuyan kız çocuklarının türban takıp takmadığı ve okullarda müdürler yoluyla kadrolaşmadan bahsediyordu.

Zaman, 01.03.2011


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.