Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Balyoz Harekat Planı > İşte Balyoz planının kozmik CD'leri

İşte Balyoz planının kozmik CD'leri

Çetin Doğan'ın kızı ve damadı tarafından gündeme getirilen Balyoz CD'le-rinin gerçek olmadığı iddialarını çürüten deliller ortaya çıktı. CD'lerin orijinal fotoğraflarının yanı sıra ek klasörlerdeki askerî savcılık soruşturmaları ve TÜBİTAK ile Emniyet kriminal raporları 'CD'ler sonradan üretildi' iddialarını yalanlıyor. 1. Ordu'nun kozmik odasında görevli sivil memurlar Melek Üçtepe ile Sevilay Bulut da ifadelerinde CD'leri kendilerinin hazırladığını ifade ediyor.
 

Balyoz darbe planı davasının bir numaralı sanığı Çetin Doğan'ın kızı ve damadının 'CD'ler sonradan üretildi' iddialarını yalanlayan yeni belgeler ortaya çıktı. Davanın en önemli delilleri arasında yer alan 19 CD'nin orijinal resimleri üzerindeki el yazıları ve parmak izleri, plan CD'lerinin 2003 yılında oluşturulduğunu ispatlıyor. Aynı dönemde 1. Ordu'da görevli sivil memurlar Melek Üçtepe ile Sevilay Erkani Bulut da askerî ve özel yetkili savcılıkta verdikleri ifadelerde CD'leri bizzat kendilerinin hazırladıklarını kabul ediyor. Sivil memurların, askeri savcı tarafından fotoğrafları gösterilen CD'lerin içeriklerini doğruladığı, Balyoz iddianamesinin ek klasörlerinde yer alıyor. Üzerinde 'Or.K.na' yazılı 11 No'lu dosyanın ordu komutanına takdim edilecek dosyaları içerdiğini aktaran sivil memur, bunların kendi hazırlama tekniklerine uyduğunu vurguluyor. TÜBİTAK ve Emniyet Kriminal incelemeleri de bu ifadeleri doğruluyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi raporlarında ise dosyaların oluşturulma ve son kaydetme tarihlerinin 2003 yılına ait olduğuna işaret ediliyor. CD'lere sonradan ekleme yapılmadığı, dosyalarda kayıt yapan kişiler ve işlem zamanlarının da tek tek tespit edildiği belirtiliyor.

Darbe toplantılarının yapıldığı iddia edilen 2003 döneminde 1. Ordu'da çalışan sivil memurlar Melek Üçtepe ve Sevilay Erkani Bulut, askeri savcılıkta ve özel yetkili savcılıkta verdikleri ifadelerde, CD'leri bizzat kendilerinin hazırladıklarını ifade ediyor. TÜBİTAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Laboratuvarları'na ait incelemeler de CD'ler üzerindeki notların ve parmak izlerinin sivil memurlara ait olduğunu gösteriyor. Balyoz davasının delilleri arasında yer alan 19 CD'nin fotoğrafları tüm gerçekliği gözler önüne seriyor. Örneğin tartışmalı hale getirilen 11 numaralı CD'nin üzerinde Or.K.na yazısı bulunuyor. Sivil memur Sevilay Erkani Bulut, askeri savcıya verdiği 25 Şubat 2010 tarihli ifadesinde, "Or.K.na dosyası ordu komutanına takdim edilecek dosyaları içermektedir. Bizim hazırlama tekniğimize uygundur. 1. Ordu klasörü içerisinde yer alan Balyoz Güvenlik Harekat Planı'nda yer alan dosyalar diğer dosyalarla uyumludur, kullanıcı adı olarak (kayıt yapan bilgisayarı kastediyor) benim emekli sicil numaram, Hrk.Bşk., Nazlı gibi isimler yer almaktadır. Yukarıda belirttiğim gibi yaptığımız çalışmalara benzemektedir." diyor. Askeri savcının orijinal belgeler klasöründe CD'lerin kapaklarını gösterdiği Bulut'tan aldığı cevap da çok net: "CD'lerin resimlerini incelediğimde söz konusu resimler bizim plan odasında yapılan çalışmaların kaydedildiği ve arşiv amacıyla numaralanarak evrak odasına koyduğumuz CD'lerdir. Evrak odasında kilitli çekmeceli demir karteks dolabının içerisinde muhafaza edilmekteydi, bunun sorumluluğu Melek Hanım ve bendeydi."

Melek Üçtepe ise 25 Şubat 2010 ve 1 Mart 2010 tarihinde iki kez askeri savcı karşısına çıkıyor. Üçtepe, 'Plan Odası' olarak adlandırılan 1. Ordu Komutanlığı Kozmik Bürosu'ndaki kayıtları yapılan CD'lerin üstündeki el yazılarının kendisine ait olduğunu söylüyor ve çarpıcı bilgiler veriyor: "O.E.Y.T.S birliklere gönderilmişti, birlikler senaryoya göre hal tarzlarına hazırlayacaklardı. İç ve dış tehdidi aynı zamanda Egemen Harekat Planı'nı nazara alarak kendi görev alanları ile ilgili soruların cevaplarını ve bunlara uygun davranış tarzlarını, senaryoya göre sıkıyönetim ilanı gerekmekte ise sıkıyönetim hal tarzlarını hazırlamakla görevliydiler. Hazırlıkların somut verilere dayanması hususundaki emri hatırlıyorum, ancak bunun sebebini bilemiyorum." Üçtepe, çok gizli belgelerin senet karşılığı alındığını ve kozmik bürodan çıkarılmasının güçlüğünü anlatıyor. Ayrıca memurlar CD'lerin üzerindeki el yazıları, saklandığı yer ve CD içerikleriyle ilgili de çok detaylı bilgiler veriyor. Askeri Savcı Hakim Albay Bülent Münger'in aldığı ifadesinde Sevilay Erkani Bulut, kamuoyunda tartışmalı hale getirilmeye çalışılan ve 11 No'lu CD olarak bilinen dosyaların kendileri tarafından hazırlandığını dile getiriyor. Bulut, ifadesinde bu CD'lerin kendileri tarafından hazırlandığını, tamamının plan seminerinin bitmesinden sonra kozmiğe kaldırıldığını, bilgisayarlarında toplanan tüm word belgelerini, dosyaları, power point sunumları bu CD'lere kendisi ve Melek Üçtepe'nin aktardığını anlatıyor. Sivil memur Üçtepe ise askeri savcıya verdiği ifadesinde Harekât Başkanlığı'nın plan odası diye bilinen kozmik odaya sınırlı sayıda kişinin girebildiğini belirtti. Üçtepe, ifadesinde, bu odanın güvenlik seviyesinin çok üst düzeyde olduğunu ve belirli kişiler dışında bu odalara giriş yapılamadığını kaydediyor. Sivil memur Melek Üçtepe'nin verdiği ifadeye göre 1. Ordu Komutanlığı'nda bulunan kozmik odaya o dönemde girebilenlerin isimleri şöyle: Harekat Başkanı Süha Tanyeri, Şube Müdürü Bülent Tunçay, plan subayları Bayram Tanrısevdi, Erol Türeli, Tanju Posher, sivil memurlar Sevilay Erkani Bulut ve Melek Üçtepe.

 

CD'lerde son 10 işlemi yapanlara ulaşılabiliyor

CD'lerin orijinalleri üzerindeki ifadeler ve el yazıları ile parmak izleri, 195 kişinin yargılandığı Balyoz darbe planı iddialarına yönelik soruşturmada Çetin Doğan'ın kızı ve damadının ortaya attığı iddiaların gerçek dışı olduğunu gözler önüne seriyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilirkişi Raporu'na göre de dosyaların oluşturulma ve son kaydetme tarihlerinin 2003 yılı ve öncesine ait olduğu ifade ediliyor. Raporda, CD'lere sonradan ekleme yapılmadığı da belirtiliyor. CD'ler üzerinde yapılan incelemede, dosyalarda kayıt yapan kişiler ve işlem zamanlarının da tek tek tespit edildiği aktarılıyor.

Ayrıca CD'lerin iddia edildiği gibi sonradan üretim olması durumunda ekleme yapan kişiler rahatlıkla görülebiliyor. Bilirkişi raporlarına göre CD üzerinde işlem yapan 'son on yazar'a rahatlıkla ulaşılabiliyor. Örneğin 19. CD'deki 'Kapatılacak ve el konulacak dernekler.doc' isimli dosyanın ilk olarak 'Kubilay Aktaş', daha sonra 'HYILDIRIM' ve en son olarak da Süha Tanyeri tarafından kaydedildiği görülüyor. Ayrıca dosya üzerinde yapılan isim değişikliklerine de dosyayla ilgili alt bilgilerden rahatlıkla ulaşılabiliyor. Soruşturma konusu 19 CD ile ilgili TÜBİTAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü bilirkişilerince hazırlanan raporlarda ise belgeyi oluşturan, kullanan ve son kaydeden kullanıcı isimlerinin birçoğunun 'Nazlı', 'm.Uctepe', '79964008', 'HRKBSK', '79561079', 'serkani', 'Suha TANYERİ', 'fserbest' olduğunun belirlendiği ifade ediliyor.

Balyoz belgeleriyle ilgili yapılan TÜBİTAK ve Emniyet Kriminal raporlarına göre 'Balyoz Harekât Planı', plan kapsamında hazırlanan bazı belgeler, 'Suga' harekât planı kapsamında hazırlanan bazı belgeler ve yeniden yapılandırma safhasında savunma sanayii ile ilgili olarak hazırlanan bir belgede en son kaydedenin Süha Tanyeri olduğu görülüyor. Emniyet Kriminal raporlarına göre birçok belgenin yer aldığı 17 No'lu CD'nin seminerden önce, 11 No'lu olanın ise seminerin ilk gününün ardından komutana özel olarak hazırlandığı değerlendiriliyor.

Zaman, 03.01.2011


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.