Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Balyoz Harekat Planı > Genelkurmay'dan açığa alma açıklaması

Genelkurmay'dan açığa alma açıklaması

Genelkurmay Başkanlığından, üç generalin açığa alınmasına ilişkin yapılan açıklamada, “Eksik ve yanlış bilgilere dayalı olarak yapılan değerlendirmeler/yorumlar bulunduğu” belirtilerek, “Yargı süreci halen devam etmektedir” denildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Milli  Savunma ve İçişleri Bakanları tarafından açığa çıkarılan iki general ve bir  amiral hakkında eksik ve yanlış bilgilere dayalı olarak yapılan  değerlendirmeler/yorumlar nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açıklama  yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) çalışmalarının 4 Ağustos 2010 tarihinde  tamamlandığı hatırlatılan açıklamada, YAŞ kararları çerçevesinde terfi  ettirilmesi yönünde karar alınan general/amiral ve albayların terfi  kararnamelerinin imzalanmak üzere aynı gün Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri  Bakanlığına gönderildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından; terfi  kararnamesinde isimleri yer alan 3 general ve amiralin, “haklarında mahkemece  çıkarılmış yakalama emirlerine karşı itiraz davaları henüz sonuçlanmadığı”  gerekçesiyle, 4 Ağustos 2010 tarihinde gönderilen terfi kararnamelerinin  imzalanmadığı vurgulanan açıklamada, “Onaya sunulan terfi ve atama  kararnamelerinin imzalanmaması, diğer yükselme ve görevde uzatılma durumundaki  personelin işlemini engellediği ve bu durumun Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir  komuta sistemini ciddi olarak etkileyeceği dikkate alınarak; bir olumsuz duruma  meydan vermemek amacıyla yeni terfi ve atama Kararnameleri hazırlanarak; üst  rütbeye yükselmeleri uygun görülmeyen personelin, bulundukları rütbeleriyle yeni  görevlere vekaleten atanmaları teklif edilmiştir” denildi.

Bu terfi ve ilgili atama kararnameleri onay makamları tarafından uygun  görülerek onaylandığı belirtilen açıklamada, İstanbul 11'inci Ağır Ceza  Mahkemesi'nin, 6 Ağustos 2010 tarihinde yakalama müzekkerelerinin kaldırılmasına  karar verdiği hatırlatıldı.

Bu kararın sonucuna bağlı olarak; 3 general ve amiralin terfi ve atama  kararnamelerinin, 12 Ağustos 2010 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri  Bakanlığına tekrar gönderildiği bildirilen açıklamada, “Milli Savunma Bakanlığı  ve İçişleri Bakanlığınca, bu kez de 'yeni bir kararname çıkarılmasına gerek  görülmemesi' gerekçesiyle terfi kararnameleri 24 Ağustos 2010 tarihinde  imzalanmamıştır” denildi.

Bunun üzerine konuyla ilgili olarak, 3 General ve Amiral tarafından  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)'ne 'Bir üst rütbeye terfi ettirilmeme  işleminin iptali' için yürütmeyi durdurma istemli olarak 24 Ağustos 2010  tarihinde dava açıldığı belirtilen açıklamada, AYİM'in, 27 Ağustos 2010  tarihinde, 10 gün kesin süre vererek Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri  Bakanlığının savunmalarını talep ettiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2 Eylül 2010 tarihinde, İçişleri  Bakanlığı'nın 6 Eylül 2010 tarihinde savunmalarını AYİM'e sunduğu bildirilen  açıklamada, AYİM'in, 27 Eylül 2010 tarihinde “bir üst rütbeye terfi ettirilmeme  işleminde” yürütmenin durdurulması kararı verdiği hatırlatıldı.

Yürütmenin durdurulmasına dair gerekçeli kararın, 1 Ekim 2010 tarihinde  Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve davacı Generaller ile  Amirale tebliğ edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Davacı Generaller ve Amiral, idareye dilekçe vererek yürütmenin  durdurulması kararının uygulanmasını talep etmiştir. Başbakanlık, Milli Savunma  Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yürütmenin durdurulması kararına itiraz etmiştir.  AYİM, itiraz taleplerini 15 Ekim 2010 tarihinde görüşerek reddetmiştir.

Bu karar üzerine, Genelkurmay Başkanlığı söz konusu generaller ve amiral  hakkında 30 Ağustos 2010 tarihinden geçerli olmak üzere terfi ve atama  kararnamelerini hazırlamış ve kararnameleri Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri  Bakanlığına 19 Ekim 2010 tarihinde göndermiştir.

21 Ekim 2010 tarihinde ise; Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve  İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla, ilgili personel hakkında emeklilik işlemlerine  ilişkin belgelerin birer suretini Genelkurmay Başkanlığından talep etmiştir. 22  ve 26 Ekim 2010 tarihlerinde ilgili Bakanlıklara gönderilen cevabi yazılarda,  yargısal süreç belirtilerek; 24 Ağustos 2010 tarihinde AYİM'de açılan davalar ve  27 Eylül 2010 tarihinde verilen yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle Terfi ve  Atama kararnamelerinin işlem yapılmak üzere kendilerine gönderildiği ifade  edilmiştir.

Başbakanlık, 02 Kasım 2010 tarihinde yürütmeyi durdurma kararının  kaldırılması yönünde ikinci kez AYİM;e başvurmuştur. AYİM, itiraz talebini 5  Kasım 2010 tarihinde görüşerek yine reddetmiştir.”

22 Kasım 2010 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı  tarafından söz konusu generaller ve amiralin açığa çıkarıldığı belirtilen  açıklamada, açığa çıkarılma yazısının anılan generaller ve amirale aynı gün  tebliğ edilerek tebellüğ belgeleri ilgili bakanlıklara gönderildiği ifade  edildi.

Açıklamada, “Adı geçen generaller ve amiral tarafından yürütmeyi  durdurma istemli olarak açığa çıkarılma işleminin iptali için 23 Kasım 2010  tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)'ne dava açıldığı öğrenilmiştir.  Yargı süreci halen devam etmektedir” denildi.
 

Hürriyet, 25.11.2010


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.