Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Ekonomik Gündem > TÜİK verileri: Türkiye kadın istihdamında hala sınıfı geçemedi

 TÜİK verileri: Türkiye kadın istihdamında hala sınıfı geçemedi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre okuma yazma bilmeyen kadınlar erkeklerden beş kat fazlayken kadın istihdam oranı da erkeklerin yarısından az.

TÜİK’in hazırladığı ‘İstatistiklerle Kadın 2016’ verilerine göre Türkiye’de 39 milyon 771 bin 221 kadın yaşıyor. Nüfusun yüzde 49.8’ini oluşturan kadınların okuma yazma bilmeyen nüfus oranı erkeklerden beş kat fazla.

25 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı yüzde 5.4. Bu oran erkeklerde yüzde 1.8, kadınlarda yüzde 9.

Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı yüzde 46. Bu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda ise yüzde 27.5.

Avrupa Birliği üye ülkelerinin istihdam oranı incelendiğinde ise 2015 yılında kadın istihdam oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 74’le İsveç, en düşük olduğu ülke yüzde 42.5’le Yunanistan.

‘İstatistiklerle Kadın’ verilerinin öne çıkan diğer bölümleri şöyle:

*Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görüldü.

* Kadınların İşgücüne katılım oranları şöyle: Okuryazar olmayan yüzde 16.1, lise altı 26.6, lise mezunu yüzde 32.7, mesleki veya teknik lise mezunu yüzde 40.8, yükseköğretim mezunu yüzde 71.6.

*2016 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 61.3. Erkeklerde mutluluk oranı yüzde 58.1 olarak çıkarken kadınlarda bu oran yüzde 64.5.

*2016 yılında yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı toplamda yüzde 26.2. Bu oran erkeklerde yüzde 15.2, kadınlarda yüzde 37.

*Bakan sayısı 2016 yılında 27 olup bunların sadece biri kadındı.

* 2009 yılı yerel seçimlerinde kadın belediye başkanı oranı yüzde 0.9’du. 2014 yılı yerel seçimlerinde bu oran yüzde 2.9’a çıktı.

diken.com.tr, 07.03.2017


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.