Gümrük Birliği > Gümrükler AB'ye uyumlulaştırılıyor

Gümrükler AB'ye uyumlulaştırılıyor

Gümrük mevzuatının AB ile uyumlu hale getirilmesi ve uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesi amacıyla Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasını içeren yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Tasarıyla, kanunda yer alan bazı tanımlar değiştirilirken, yeni deyim ve tanımlara yer veriliyor. Buna göre, "Giriş Gümrük İdaresi", "İthalat Gümrük İdaresi", "İhracat Gümrük İdaresi", "Çıkış Gümrük İdaresi", yeniden tanımlandı. "Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya" da yeniden tanımlanarak AB mevzuatına uyumlu hale getiriliyor.

"Gümrük Vergileri" de yeniden tanımlanarak, "İthalat Vergileri" ve "İhracat Vergileri" tanımlarıyla uyumlaştırıldı, "Gümrük Denetimi" ifadesi çıkarıldı, bunun yerine "Gümrük Kontrolü" deyimi getirildi. "Asıl Sorumlu", "Risk" ve "Risk Yönetimi" tanımlarına da yer verildi.

 

Referans, 22.01.09

 

Konu ile ilgili sayfalar...
1/16/2009 - 'Bu, nasıl Gümrük Birliği'...
1/27/2004 - ATO anketi ve Gümrük Birliği...
1/26/2004 - 8.yılında Gümrük birliği (Son)...
1/23/2004 - 8.yılında Gümrük birliği (II)...
1/22/2004 - 8.yılında Gümrük birliği...
Bütün başlıklar için tıklayınız