Gümrük Birliği > ATO anketi ve Gümrük Birliği

ATO anketi ve Gümrük Birliği

Internet üzerinden bizlere hergün ulaşan iletilerin haddi hesabı yok.
Bu sabah ulaşan bir ileti de Ankara Ticaret Odası'nın düzenlediği bir ankete ilişkin.
Anketin konusu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının Türkiye'nin AB üyeliği konusunda düşündükleri.
Söz konusu çerçeve de yani yurttaşlarımızın AB konusunda görüş oluşturacakları çerçeve de ATO tarafından bir biçimde belirlenmiş.
Aslında iletide bana ulaşan metin ve üslubu kanımca son derece anlamsız ve komik.
Ancak; Ankara Ticaret Odası gibi bir sivil toplum kuruluşunu ve Sayın Başkanı Sinan Aygün'ü ciddiye aldığımdan bu iletinin içeriği ile ilgili bir-iki şey yazmak istiyorum.
Önce şunu belirtmek gerekiyor: Türkiye'de kimsenin ve hiçbir örgütün AB yanlısı olmak gibi bir zorunluğu mevcut değil.
Bildiğimiz kadarı ile hem Sayın Sinan Aygün hem de ATO yönetimi AB sürecine hiç ama hiç sıcak bakmıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
Sorun AB sürecine karşı çıkar iken kullanılan anlamsız hatta komik gerekçeler.
ATO'nun AB anketinde kullandığı çerçeve bu anlamsız hatta komik gerekçelerden oluşuyor.
İşte size bu anlamsız ve komik gerekçeler manzumesi.
"Güneydoğu'ya siyasi çözüm getirilmesi,
Kıbrıs'ın Annan Planı çerçevesinde "Yunan Adası" haline getirilmesi,
Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı sorununun Yunanistan lehine çözülüp Ege'nin "Yunan Gölü" haline getirilmesi,
Sözde Ermeni soykırımının tanınması,
İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'ne Vatikan türü bağımsız devlet statüsü tanınması ve ona bağlı çalışan Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması,
Doğu Karadeniz'de Pontus Rum hayalinin hortlatılması,
Türk Ordusu'nun ülke güvenliğini sağlamak için alacağı önlemlerin sınırlandırılması taleplerinde bulunuyor."
Yukarıdaki gerekçelerin hiçbir hukuki temelinin olmadığı, hiçbirinin AB'nin resmi metinlerinde yer almadığı ortada.
Muhalefet yapılacak ise asgari bir ciddiyet gerekiyor.
 

Eser Karakaş, Finansal Forum
27.01.2004

Konu ile ilgili sayfalar...
1/22/2009 - Gümrükler AB'ye uyumlulaştırılıyor...
1/16/2009 - 'Bu, nasıl Gümrük Birliği'...
1/26/2004 - 8.yılında Gümrük birliği (Son)...
1/23/2004 - 8.yılında Gümrük birliği (II)...
1/22/2004 - 8.yılında Gümrük birliği...
Bütün başlıklar için tıklayınız