Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Deniz Feneri > Gerekçeli karar ‘pakladı’

Gerekçeli karar ‘pakladı’
Görevden alınan Deniz Feneri savcılarının Yargıtay’da yargılandıkları davadan beraat etme gerekçesi açıklandı: Kasıt, zarar ya da görevi kötüye kullanma yok
 

Deniz Feneri e.V soruşturmasını yürütürken görevden alınan üç savcının Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nde “evrakta tahrifat” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlarından yargılandığı ve beraat ettiği davanın gerekçeli kararı açıklandı. 16 sayfalık kararda, resmî evrakta sahtecilik suçu olmadığına dikkat çekildi ve “kasıt, zarar yok” dendi. Bu yüzden de savcılara isnat edilen “görevi kötüye kullanma” suçundan bahsedilemeyeceğinin altı çizildi.

Kararda, Savcı Nadi Türkaslan’ın şüphelilerin mal varlıklarına ilişkin mahkeme kararını kapatmasının evrakta sahtecilik olmadığı, durumun herhangi bir mağduriyet yaratmadığı ve kasıt ile hareket edilmediğine dikkat çekildi. Kararda şu değerlendirmelerde bulundu: “Somut olayda sanığın mahkeme kararının orijinaline dokunmaksızın fotokopisini çekip daha sonra çektiği bu fotokopi üzerinde b ve c bentlerini kapatmak suretiyle yeniden elde ettiği onaysız fotokopi hukuken sonuç doğurmaya elverişli bir belge olmadığından olayda “belgede sahtecilik” suçu gerçekleşmemiştir. Keza gerçeğe aykırı bir belgenin düzenlenmesi veya var olan bir belge üzerinde değişiklik yapılması suretiyle işlenen sahtecilik suçundan söz edebilmek için düzenlenen belgenin bir belge olduğu konusunda yanıltıcı nitelikte olması gerekir...”

 

Suçun tanımı yapıldı

Kararda, mahkeme kararının bu şekilde tapu dairesine gönderilmesinin mesleki etik ilkelere aykırı olduğu ancak ceza ve soruşturma konusu olmadığı belirtildi. Kararda, resmî belge ve sahtecilik suçunun tanımına da şu ifadelerle yer verildi: “Belge, hukuki bir hüküm ifade eden, üzerinde bir hakkın doğumuna, bir olayın kanıtlanmasına yarayan yazıların bulunduğu, bez, kâğıt, levha ve plaka gibi şeyler olarak tanımlanmaktadır. Resmî belge ise kamu görevlisi veya hukuken yetkili kabul edilen görevli tarafından yasa gereğince yerine getirdiği fonksiyona dayanılarak düzenlenen belgedir. Resmî belgede sahtecilik suçu, bir resmî belgenin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, gerçek bir resmî belgenin başkalarının aldatacak şekilde tamamen veya kısmen değiştirilmesi suretiyle oluşmaktadır. Belgede sahtecilikten söz edebilmek için belgenin öz ve biçimsel koşulları taşıması ve aldatıcılık yeteneğinin bulunması gerekir.”

 

Zarar kavramına şerh

Türkaslan ile birlikte tedbir kararının devamı yönünde mütalaa yazdıkları için “görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla yargılanan savcılar, Mehmet Tamöz ve Abdulvahap Yaren için ise suç unsurlarının oluşmadığı ifade edildi. Kararda, Yargıtay 11. Ceza Dairesi üyelerinden Ahmet Turan Doğan’ın muhalefet şerhine de yer verildi. Doğan’ın muhalefet şerhinde kapatılan evrakın maddi bir zarar doğurmasa da manen zarar verdiği, zarar kavramının bu bakımdan geniş bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini muhalefet şerh gerekçesi olarak açıkladı.
 

Taraf, 06.01.2013


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.