Gündem

 Deniz Feneri Balyoz Harekat Planı
 Demokratik Açılım İrtica Eylem Planı
 Siyasi Gündem Ergenekon
 Ekonomik Gündem 

 Gündem > Deniz Feneri > AP'den Türkiye'ye "Deniz Feneri" çağrısı

AP'den Türkiye'ye "Deniz Feneri" çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), gelecek ay kabul ederek tavsiye kararına dönüştüreceği Türkiye için İlerleme Raporu'nda, hükümete 'Deniz Feneri' konusunda işbirliği çağrısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu'nun Dış ilişkiler Komisyon'unda değişiklik önergeleri ile kabul edilen ve Türk hükümetine reform çağrısı yapan rapora bir dizi kritik yeni ifadeler eklendi. Raporun son halinde Deniz Feneri ve AB üye ülkelerine de Türk öğrenci, işadamı ve akademisyenlere uygulanan vize kısıtlamalarının kolaylaştırılmasına ilişkin ifadeler eklendi. Basın özgürlüğü konusunda ise eleştiri getirildi.   

Eklenen ifadeler

—AB üye ülkeler öğrenciler, akademisyenler veya işadamlarına vize kısıtlamalarında kolaylıklar sağlasın.

—Türk hükümeti adli makamlarından, AB üye ülkeleri ve makamları ile, AB vatandaşlarının yolsuzluk mağduru olduğu, 'Yeşil Fonlar' ve Almanya'da merkezi bulunan Deniz Feneri yardım derneği konusunda daha iyi işbirliği bekliyoruz.

—Hrant Dink cinayeti gibi çözülememiş vakalar söz konusu olduğu göz önüne alınarak, Ergenekon savına daha ciddiyetle yaklaşılsın. 

—Seçilmiş yetkililer seçmenleriyle Türkçe dışında ikinci bir dil konuşabilsin.

—TRT'nin kütçe dilinde yayınlara başlaması memnunluk verici.

—Rum Ortodoks Ekümenik Patriği, 'ekümenik' adını sürekli olarak kullanabilmelidir. Hükümetin Alevilerle görüşmelere başlaması önemli. Ama zorunlu din dersleri bir an önce kaldırılsın.

—Türkiye'nin Lozan antlaşması ile kabul ettiği azınlık haklarına ilişkin tanımını, Avrupa değerlerine göre daha da genişletsin.

—Türkiye, tehdit altında olan azınlıklara düşmanlık besleyen bütün örgüt ve gruplara karşı önlem alsın. 

—Demokratik ve çoğulcu toplumlarda basın özgürlüğü, sıksık internet sitelerinin kapanması ve eleştirel medyaya uygulanan davalar yoluyla baskı altına alınması yolu ile sağlanamaz.

—Sakharov ödülü sahibi Leyla Zana gibi kişiler hakkında, basın özgürlüğü yasası, terörle mücadele yasası ve TCK'nın bazı maddelerine dayanarak, şiddet içermeyen fikirleri yüzünden halen yasal kovuşturma devam ediyor.

AP raporunun içeriği

Anayasal reforma ilişkin çabaların türban konusunda soruna yol açtığı ve toplumda kutuplaşmaya yol açtığına dikkati çeken taslak rapor,  Türkiye'den  ifade özgürlüğü, azınlık hakları, dini haklar, sivil-asker ilişkileri, kadın hakları konularında ilerleme talep ediyor.

Ergenekon suç örgütünün üyelerinin yargılanmaya başlanmasından dolayı memnunluk belirtilirken, örgütün bütün ağının ortaya çıkarılması için soruşturmaya devam edilmesi isteniyor. Bununla birlikte Ergenekon zanlılarının adil yargılanmalarının önemi vurgulanıyor. Raporda PKK terörü kınanırken, hükümetten Kürt sorununa demokratik çözüm araması çağrısı yapılıyor.

Ayrıca Türkiye'ye Kıbrıs'a hava ve deniz limanlarını açması, Ermenistan ile iyi komşuluk ilişkilerinin başlatılması için Ankara'nın ön şartsız gerekli adımları atması talep ediliyor.

dw-world.de, 12.02.09


Bu bölümdeki diğer içerikler için tıklayınız.